Què fem?

Actualment disposem de tres vies d’actuació: 


Les Xerrades-Debat es fan una cada mes, de setembre a juny, sobre un tema d’interès social, polític o cultural i es convida a una persona especialista que ens faci una introducció (de 30 a 45 minuts) que permeti després preguntes i debat. Les xerrades-debat es graven i es pengen al nostre canal de Youtube.


Les Caminades a peu pla són sortides que es fan els diumenges al matí cada quinze dies, de setembre a juny, per Castelldefels i comarca i esporàdicament més enllà del Baix Llobregat. Són sortides planeres i més aviat lúdiques i sempre que es pot amb referències culturals sobre la nostra història.


El Club de lectura es reuneix habitualment el segon divendres de cada mes, de setembre a juny, per parlar de manera distesa i amena d’una obra escrita o traduïda al català.